THIN - EXTRA THIN - ULTRA THIN

Čočky Leica Eyecare jsou k dispozici v různých modelech: normální čočky, tenké čočky, extra tenké čočky a ultra tenké čočky.
Snížená tloušťka čočky a odpovídající pokles hmotnosti nabízejí krátkozrakým a prozíravým nositelům pohodlnější a atraktivní brýle
.

Proč tenčí čočky dávají smysl?

Tenčí čočky zvyšují komfort nošení pro krátkozraké nositele s předpisem od -3,00 a prozíraví nositelé s předpisem od +2,00.
Tloušťka čočky může být snížena zvýšením indexu lomu, který může být vybrán na základě očekávané síly předpisu.
Index lomu je 1,5 pro normální čočky a přibližně 1,6 pro tenčí čočky. Index extra tenkých čoček je vyšší než 1,67 u organických materiálů a přes 1,7 u minerálních čoček. Pokud jde o ultra tenké čočky, je tento údaj 1,74 pro organické čočky a mezi 1,7 a 1,8 pro minerální materiály.